Zagađen zrak rizičan za bicikliste

Vožnja biciklom je dobar način rekreacije, međutim zagađen zrak u gradskim sredinama može izazvati oštećenja na plućima. Veoma je važno raditi na podizanju svijesti o uticaju zagađivanja zraka na zdravlje.

Ukoliko biciklisti budu imali dovoljno informacija o zagađenosti zraka, oni će biti u mogućnosti da izaberu odgovarajuće vrijeme i mjesto za vožnju bicikla.
Poznato je da se u zraku nalaze brojni polutanti koji mogu izazvati oštećenja na plućima. Polutanti iz izduvnih gasova su naročito opasni jer čestice koje oni emituju mogu dospjeti u dublja područja pluća.
Kod ljudi sa oboljenjima disajnih puteva, ovi polutanti mogu prouzrokovati iritaciju disajnih puteva kao i teškoće u disanju.
Izvori zagađenja zraka su gasovi poput sumpor dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida i ozona. Ovi gasovi mogu dovesti do iritacije, upale i sužavanja disajnih puteva, te do smanjenja količine kisika u krvi što utiče na rad pluća.
Iako je dobro poznat uticaj zagađenja zraka na opštu populaciju, provedeno je nekoliko istraživanja sa ciljem da se ustanovi uticaj zagađanja zraka na funckiju pluća kod biciklista.
Ova istraživanja su bila bazirana na pretpostavci da biciklisti prilikom vožnje bicikla mnogo dublje dišu, pri čemu udišu pet puta više polutanata, nego ljudi koji se voze automobilima ili koriste sredstava javnog prevoza.
S druge strane, postoje dokazi da su ljudi koji se voze automobilima ili koriste sredstva javnog prevoza, izloženi većem riziku od udisanja štetnih materija u zraku, budući da se nalaze u okruženju gdje je cirkulacija zraka ograničena.
Uprkos ovim kontradikcijama, biciklisti moraju biti upoznati sa potencijalnim rizicima.
Postoji veliki broj rasprava na različitim web stranicama na kojima biciklisti razmjenjuju informacije o načinima minimiziranja rizika vožnje u zagađenim sredinama.
Kako bi se minimizirao negativan uticaj zagađenosti zraka na zdravlje, ljudi moraju biti informisani o tome na koji način mogu da se zaštite.
bhzdravlje
Izvor: BBC Health

TAGS
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!

COMMENTS