Vrste terapije

Vrste terapije


 

Terapija razgovorom predstavlja širok pojam. Ona obuhvata sve vrste psihološke terapije, koje uključuju razgovor pojedinca o njegovim problemima s psihoterapeutom.

Možda ste  čuli za savjetovanje, kognitivno bihevioralnu terapiju (KBT) ili psihoterapiju. To su sve različite vrste  terapije razgovorom, ali imaju  neke zajedničke karakteristike.
Za neke probleme i stanja, primjena jedne vrste  terapije razgovorom  može biti bolja od druge. Takođe, različiti tipovi  terapije razgovorom odgovaraju različitim ljudima. Primjena nekog od pomenutih  tipova   terapije razgovorom,  možda može najbolje odgovarati  vama i vašoj situaciji.
Kako bi vam pomogao da odlučite koji tip  terapije razgovorom će biti najpogodniji za vas, razgovarajte sa svojim ljekarom opšte prakse  o vrstama  terapije razgovorom, koje su u opticaju (ukažite mu ako preferirate na određen tip terapije).
Dajemo vam  kratko objašnjenje svakog tipa  terapije razgovorom  i situacije u kojima  mogu pomoći:

Savjetovanje

To je vjerovatno najpoznatija vrsta   terapije  razgovorom i ona koja je najčešće  dostupna u ordinacijama opšte prakse.
Možete razgovarati u povjerenju sa psihologom  o tome kako se osjećate i o svojoj situaciji. Psiholog  će vas  podržati  i ponuditi  praktične savjete.
Savjetovanje je idealno za ljude koji nemaju problema sa mentalnim zdravljem, ali  im je potrebna pomoć kako bi prevladali  krizu, kao što su bijes, problemi u vezama, težak gubitak, otkaz, neplodnost ili početak ozbiljne bolesti.

Kognitivno bihevioralna terapija (KBT)

Cilj  kognitivno bihevioralne terapije  (KBT) je da  razmišljate manje negativno, tako da se umjesto osjećaja beznađa i depresije, bolje  nosite, pa čak i počnete uživati, u  situacijama s kojima se suočavate.
U KBT- terapiji  postavljate ciljeve sa svojim terapeutom, a između seansi ispunjavate određene zadatke. Terapija  obično uključuje između šest i petnaest  seansi, koji otprilike  traju oko sat vremena svaka ponaosob.
Kao i savjetovanje, KBT- terapija se bavi trenutnim životnim problemima, više  nego  događajima iz prošlosti ili iz djetinjstva.
Brojna   istraživanja su urađena vezano za  KBT-terapiju i dokazano je  da koristi u liječenju  raznih  mentalnih  zdravstvenih problema. To ne znači da je bolja od drugih vrsta  terapija, nego iz  jednostavnog razloga,  što druge vrste  terapija razgovorom  nisu bile toliko proučavane.
Posebno, KBT-terapija  može pomoći u liječenju  depresije, anksioznosti, napada panike, fobija, opsesivno kompulzivnog poremećaja (OCD), post-traumatskog stresnog poremećaja i nekih poremećaja prehrane, osobito bulimije.

Psihoterapija

Za razliku od savjetovanja i KBT-terapije, psihoterapija više uključuje razgovor  o vašoj  prošlosti, da vam pomogne prevladati probleme, koje imate u sadašnjosti. Ovaj vid terapije uglavnom traje duže od KBT-terapije  i savjetovanja. Seanse su dužine  sat vremena i mogu trajati godinu dana ili više.
Postoje različite vrste psihoterapije, ali  sve one  imaju za cilj pomoći vam  da bolje spoznate sebe, poboljšate vaše odnose i dobijete više od života. Psihoterapija može biti posebno korisna u pomaganju osobama s dugoročnim ili ponavljanim  problema, kako bi  otkrili uzrok njihovih poteškoća. Postoje neki dokazi da  psihoterapija može pomoći kod  depresije i nekih  poremećaja prehrane.

Porodična terapija

Ova vrsta terapije  se može primjeniti kada je cijela porodica  u poteškoćama. U porodičnoj  terapiji, psihoterapeut (ili više terapeuta) razgovara sa  cijelom porodicom. Terapeut istražuje njihove stavove i odnose,  kako bi ustanovio probleme koje ta porodica ima. To pomaže članovima porodice da  bolje komuniciraju jedni sa drugim. Seanse traju  između 45 minuta i sat i po, a obično se odvijaju po nekoliko sedmica uzastopno.
Porodična  terapija je korisna za bilo koju porodicu  u kojoj dijete, tinejdžer ili odrasla osoba (roditelj, baka ili djed)  ima ozbiljan problem, koji utiče na ostatale članove porodice. Porodični psihoterapeuti se susreću sa brojnim problemima, uključujući i probleme ponašanja djece i adolescenta, probleme sa mentalnim zdravljem, bolešću  i invaliditetom u porodici, odvajanju od porodice, probleme sa razvodom,  nasiljem u porodici, kao i ovisnostima o drogi ili alkoholu.

Terapija parova

Terapija parova  može pomoći kada je odnos u krizi (nakon afere, na primjer). Oba partnera razgovaraju u povjerenju s psihologom kako bi spoznao  šta je pošlo u krivom smjeru  i kako promijeniti stvari na bolje. To može pomoći parovima da  saznaju više o međusobnim potrebama i bolje komuniciraju.
Idealno bi bilo da oba partnera dolaze  sedmično  na jednosatne sesije,  ali ova terapija pomaže i ako  dolazi samo jedan partner.

Grupna terapija

U grupnoj terapiji, osam do dvanaest  osoba razgovara  zajedno sa psihoterapeutom. To je koristan način, da  ljudi koji dijele zajednički problem,  dobiju  pomoć i savjete jedni od drugih. To vam može pomoći da shvatite da niste sami u vašem iskustvu i da možete pomoći
 
Reproduced with permission from NHS Choices (www.nhs.uk) © Crown Copyright 2010

CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!

COMMENTS