Uticaj lijekova za dijabetes na Alzhajmerovu bolest

Lijekovi za dijabetes mogli bi se uz manje izmjene koristiti u liječenju Alzhajmerove bolesti.

U ovoj studiji se istraživalo da li metformin ima ikakvog efekta na proteine koji formiraju neurofibrilarne čvorove u mozgu.
Studija provedena na ćelijama miša, pokazala je da metformin povećava aktivnost enzima koji može spriječiti razvoj ovih čvorova. Do sličnih zaključaka se došlo nakon davanja ovog medikamenta živim miševima.
Ovo su  rezultati koji obećavaju mnogo, ali se radi o ranom istraživanju, a tu su i brojna pitanja na koja treba odgovoriti.
Nije poznato može li ovaj lijek spriječiti ili liječiti promjene na mozgu koje su prisutne kod ljudi oboljelih od Alzhajmerove bolesti, niti je poznato može li može pomoći kod pamćenja, spoznaje i prepoznavanja.
Također, doze koje su tokom ovog eksperimenta korištene na miševima su znatno veće od  odgovarajućih doza koje se koriste u liječenju dijabetesa kod ljudi.
Istraživanja koja tek slijede pokazaće da li bi uzimanje lijeka u ekvivalentnim količinama bilo sigurno za ljude.
 
Reproduced with permission from NHS Choices (www.nhs.uk) © Crown Copyright 2010

CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!

COMMENTS