U BiH godišnje umre 700 ljudi od raka crijeva


 

U BiH je evidentan zabrinjavajući trend porasta karcinoma debelog crijeva, jer se godišnje registruje 1.500 novoboljelih pacijenata, dok 700 ljudi umire od ove bolesti.

Postoji nekoliko stadijuma raka debelog crijeva i rektuma od kojih zavise prognoze odnosno liječenje ove bolesti. Izlječenje od karcinoma iz medicinskog ugla znači petogodišnje ili duže preživljavanje pacijenta.
Stadijum bolesti A je najblaži oblik i prognoze za izlječenje su odlične, odnosno može se reći da je oporavak u ovom stadijumu 100 odsto.
U slučaju stadijuma B, prognoze su takođe veoma dobre, s obzirom da se radi o ozbiljnom oboljenju, a izlječenje je u okvirima 86 do 100 odsto.
Kod stadijuma C, kada je bolest uznapredovala prognoze su lošije i smatra se da se izlječenje kreće između 50 i 70 odsto.
Posljednji stadijum bolesti D, ujedno i najozbiljniji, nažalost ima najlošije prognoze za izlječenje od samo 30 odsto.

Prevencija i rano otkrivanje od ključnog značaja

Upravo zbog ovakvih prognoza od velikog je značaja da se rak debelog crijeva i rektuma otkrije na vrijeme, tj. u početnoj fazi, te sa tom činjenicom treba da bude upoznat što veći broj građana.
Iz tog razloga Federalno ministarstvo zdravstva i Fond zdravstvenog osiguranja RS pokrenuli su zasebne projekte testiranja građana, kako bi se ova bolest u što više slučajeva otkrila u ranoj fazi.
Federalno ministarstvo zdravstva, prije godinu dana pokrenulo je projekat prevencije kolorektalnog karcinoma u FBiH, za koji je izdvojeno milion KM. Test je do sada uradilo 35.000 građana u FBiH, a prema nezvaničnim podacima kolorektalni karcinom je otkriven kod 210 osoba.
Prema riječima mr.dr Nenada Vanisa, koordinatora projekta prevencije karcinoma debelog crijeva u FBiH, podaci ukazuju da je kod 1.000 građana koji su uradili Hemocult test, kod njih šest nalaz bio pozitivan nakarcinom.
“Projektom je predviđeno dobrovoljno testiranje 70.000 osoba u FBiH starosti od 45 do 65 godina a građanima će u ambulantama porodične medicine u FBiH biti na raspolaganju 210.000 Hemocult tetstova za određivanje nevidljivog krvarenja u stolici, koji je prvi simptom koji ukazuje na eventualno postojanje kolorektalnog karcinoma. U toj slučaju pacijenti se upućuju na daljnju pretragu kolonoskopiju”, kaže dr Vanis.
Osim za kupovinu Hemocult testova, sredstva su utrošena i na kupovinu pet endoskopskih aparata u vrijednosti 400.000 KM, koji su upućeni u kliničke centre u Mostaru, Tuzli, Zenici, Sarajevu i Bihaću, kako bi se poboljšala dijagnostika i liječenje pacijenata oboljelih od kolorektalnog karcinoma i drugih gastroenterološkioh bolesti.

Postoji nekoliko stadijuma raka debelog crijeva i rektuma od kojih zavise prognoze odnosno liječenje ove bolesti

Fond zdravstvenog osiguranja RS (FZO RS) tako]e je prepoznao značaj prevencije i ranog testiranje i već godinu dana preko domova zdravlja sprovodi projekat pod nazivom Skrining kolorektalnog karcinoma u RS, kojim je planirano da se obuhvati što veći broj lica iz rizičnih grupa na pordučju cijele RS.
U okviru ovog projekta u domovima zdravlja se radi program testiranja na okultno krvarenje u stolici, poznat kao Hem detekt test i to testiranje je do sada obavljeno kod preko 15.000 lica iz rizičnih grupa širom RS. Projekat nije završen, realizovaće se i u ovoj i u narednoj godini, a provodi se u svim domovima zdravlja u RS.
“Prema obrađenim podacima Fonda zdravstvenog osiguranja RS, tokom protekle godine testirano je oko 15.000 građana. Od ovog broja pozitivan rezultat na okultno krvarenje imalo je 1.027 građana, ili oko 6,9 odsto testiranih”, izjavila je dr Mirjana Mikić, koordinator projekta Skrining kolorektalnog karcinoma u RS.
Podaci su pristigli iz svih domova zdravlja u kojima se provodi testiranje, a statistička obrada podataka vrši se u kancelarijama Fonda, odnosno u gradovima Banjaluka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Zvornik, Foča i Trebinje.
Riječ je o preliminarnim podacima koji su pristigli zaključno sa 31. decembrom 2010. godine, ali testiranje će se nastaviti sve do 2012. godine.
“Važno je napomenuti da svaki pozitivan rezultat testa, ne znači automatski da je u pitanju karcinom, jer se Hem detekt testom utvrđuje prisustvo krvarenja u stolici, koje može biti uzrokovano različitim faktorima”, pojasnila je dr Mikić.
Fond zdravstvenog osiguranja RS obezbjedio je 150.000 testova koji su predviđeni za testiranje građana između 45 i 70 godina starosti.
Riječ je o veoma kvalitetnim testovima koji mogu otkriti karcinom debelog crijeva i rektuma u ranoj fazi, te doktorica Mikić apeluje i na građane i na zdravstvene radnike u domovima zdravlja da provode testiranje.
“Kolorektalni karcinom ima veoma dobre prognoze i izlječiv je kada se otkrije u ranom stadijumu. Nažalost kod nas se građani javljaju kasno kada je bolest već uznapredovala. Upravo iz ovog razloga Fond je i započeo projekat Skrining kolorektalnog karcinoma u RS, kako bi što više građana iz rizičnih grupa na vrijeme uradilo testiranje i kako bi se bolest otkrila na vrijeme”, dodala je dr Mikić.

Liječenje

Klinika za gastroenetrologiju Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS) je referalni centar u BiH za liječenje i dijagnostuiku karcinoma debelog crijeva, a godišnje se na ovoj Klinici uradi oko stotinu operacija pacijenata sa uznapredovalim karcinomom debelog crijeva i
“Nažalost, najčešće nam dolaze pacijenti u uznapredovalom stadiju bolesti. Zbog toga nam je cilj da se na vrijeme otkriju prekancerozne promjene na crijevima, tzv. polipi, prije nego što se iz njih razvije karcinom”, rekao je dr Vanis.
On je dodao da se na KCUS svakodnevno obavi po tri do četiri polipektomije, odnosno odstranjivanje polipa.
U odnosu na troškove polipektomije koji iznose oko 400 do 500 KM po pacijentu, liječenje pacijenta sa uznapredovalim karcinomom debelog crijeva košta i do 100.000 eura.
Tako da liječenje tri ili četiri pacijenta s kolorektalnim karcinomom, košta državu koliko i kompletan projekat prevencije
Fond zdravstvenog osiguranja RS potpunosti snosi troškove zdravstvene zaštite lica oboljelih od malignih bolesti. Oboljelima od malignih bolesti dostupni su lijekovi sa liste citostatika, a na toj listi nalaze se lijekovi za liječenje svih malignih oboljenja.
FZO RS finansira i učestvuje u realizaciji nekoliko projekata, čiji je cilj prevencija malignih bolesti i otkrivanje bolesti u ranoj fazi.
Konkretno, realizuju se projekti skrining mamografije u ranoj detekciji raka dojke, skrining karcinoma grlića materice, te već pomenuti skrining kolorektalnog karcinoma.
Ovi projekti takođe se provode u saradnji sa domovima zdravlja i uključeni su u redovne preventivne preglede. Navedeni projekti odnosi se i na osigurana i na neosigurana lica.
Pogledajte video o preventivnom pregledu građana.
 

 
Autor: : Irena Vasić Dobrić, Nataša Tešić

TAGS
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!