Tag: Resume Tips

Šta je oštećenje sluha

Šta je oštećenje sluha

Moj Vodič- 20 svibnja, 2012

  Oštećenje sluha je nemogućnost slušanja i govora, zavisno od stepena i vrste nastanka gubitka sluha. Ono se javlja kod poremećaja razvoja, povrede, infekcije ili ... Detaljnije

Suočite se sa činjenicom da slabije čujete

Suočite se sa činjenicom da slabije čujete

Moj Vodič- 20 svibnja, 2012

  Ukoliko imate osjećaj da vam sluh slabi suočite se što prije sa problemom, jer je to jedini način da reagujete na vrijeme i poboljšate ... Detaljnije

Gubite sluh?

Gubite sluh?

Moj Vodič- 20 svibnja, 2012

  Izloženost preglasnoj buci je jedan od ključnih razloga gubljenja sluha, pa se smatra da sve veći broj mladih ljudi koji su izloženi buci slabije ... Detaljnije

Savjeti za očuvanje sluha

Savjeti za očuvanje sluha

Moj Vodič- 20 svibnja, 2012

  Veoma je važno da znate kolikom nivou glasnoće možete izlagati svoje uši. Vođenjem računa o ovome možete zaštiti svoj sluh u budućnosti. Mnogi slučajevi ... Detaljnije