Tag: Portable Gadgets

Školovanje djece sa posebnim potrebama

Školovanje djece sa posebnim potrebama

Moj Vodič- 16 svibnja, 2012

  Roditelj djeteta sa posebnim potrebama ima zakonsko pravo da upiše svoje dijete u bilo koju osnovnu školu, na osnovu svoje procjene njegovih sposobnosti. Prema ... Detaljnije