Tag: Bolesti

Bolesti koje bi čovječanstvo moglo da iskorijeni
Novosti

Bolesti koje bi čovječanstvo moglo da iskorijeni

Moj Vodič- 9 lipnja, 2015

Velike epidemije zaraznih bolesti koje su harale u 20. vijeku znatno su suzbijene. Neke od tih teških bolesti su pred potpunim eliminisanjem zahvaljujući medicini. (više…) Detaljnije