Strategije za kontrolu pušenja u BiH

Strategije za kontrolu pušenja u BiH


 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 10. jula 2009. godine ratifikovala je Okvirnu konvenciju o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) kojom se BiH obavezala da će provoditi preporuke propisane ovom Konvencijom.

“Praktično, ovo znači da Bosna i Hercegovina do 2015. godine mora da ispuni obaveze iz Okvirne konvencije, odnosno da uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonima Evropske unije, koji su usvojili preporuke i smjernice iz Konvencije”, izajvio je dr Darko Marković, nacionalni koordinatora za kontrolu duvana RS, koji dalje pojašnjava šta to znači za Bosnu i Hercegovinu, odnosno oba njena entiteta.

Nacionalna strategija za kontrolu duvana u RS

Pored mnogobrojnih smjernica i preporuka za implementaciju Konvencije, tri su osnovna zakona koja su prioritet za sporvođenje iste, a to su:

  • Zakon o zabrani prodaje duvana i duvanskih prozivoda osobama mlađim od 18 godina
  • Zakon o zabrani reklamiranja duvana i duvanskih proizvoda
  • Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama

“Sva tri pomenuta zakona usvojena su u Parlamentarnoj skupštini RS i na snazi su već nekoliko godina i sada nam je osnovni zadatak da ih dosljedno sporvedemo u praksi. Primjera radi, svi prodajni objekti u RS imaju istaknutu zabranu prodaje cigareta licima mlađim od 18 godina, ali ako dijete dođe da kupi cigarete i kaže da ga je poslao roditelj ili starija osoba, prodavac će mu te cigarete i prodati”, rekao je dr Marković, dodajući da se Od 1. januara 2010. godine, tačno zna šta koja inspekcija radi ili nadzire.
“Konkretno, ovo znači da su za sprovođenje ovih zakona nadležne sanitarna, zdravstvena i tržišna inspekcija Republičkog inspektorata RS”, kaže dr. Marković.
Posljednja istraživanja pokazala su da je pušenje vodeća bolest ovisnosti u BiH, i u tom pogledu se podaci u RS i FBiH znatno ne razlikuju.
Pušenje je najzastupljenije kod odrasle populacije i kreće se između 35 i 45 odsto, a posebno zabrinjava i podatak da je među mladima između 13 i 15 godina, čak 11,7 pušača. (Podaci istraživanja koje je provelo Udruženje javnog zdravlja RS nalaze se ovdje)
Dr Marković naglasio je da je od velikog značaja da što veći broj građana, a posebno mladi budu upoznati sa Nacionalnom strategijom za kontrolu duvana, kako u RS, tako i u cijeloj BiH.
“Nacionalna strategija za kontrolu duvana, vodi se preporukama Okvirne konvencije i ima za cilj godišnje smanjenje broja pušača za dva odsto, čime bi bio postignut konačni cilj da se broj pušača u ukupnoj populaciji svede na manje od 20 odsto. Ovaj strateški nivo dostigao bi se za desetak godina”, dodao je dr Marković, ističući da je upravo provođenje Zakona o zabrani reklamiranja duvana i duvanskih proizvoda od ključnog značaja u provođenju ove strategije.

Novi zakon u FBiH

“Nacrtom novog zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih proizvoda u FBiH, a prema preporukama Okvirne konvencije o kontroli duhana SZO ratificiranoj u BiH u julu prošle godine, predviđena je apsolutna zabrana reklamiranja i promocije duhanskih proizvoda i sponzorstva od strane duhanske industrije, zatim zabrana prodaje duhanskih proizvoda mlađim od 18 godina, kao i zabrana pušenja na javnim mjestima, školskim i zdravstsvenim ustanovama i sredstvima javnog transporta”, kaže mr sc. dr Aida Ramić-Čatak, federalni koordinator za kontrolu duhana i zaposlena u Zavodu za javno zdravstvo FBiH.
Prema posljednjim istraživanjima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, koja su rađena na uzorku od 3.020 ispitanika u FBiH, starosti između 18 i 65 godina, njih 37,6 je izjavilo da puši svakodnevno. Među muškarcima je 49,2 odsto pušača, dok je među ženama procenat pušača 29,7 odsto. (Više podataka možete pronaći ovdje)
“Strategijom kontrole duhana u FBiH, predviđeno je da se iznađu alternativni modeli uzgoja drugih poljoprivrednih proizvoda u BiH, umjesto duhana, kako uzgajivači ne bi došli na rub egzistencije”, dodaje dr Ramić-Čatak.
Novim zakonom o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina u FBiH, dobiće se efikasne mjere da se smanji alarmantno visok procenat pušača u FBiH i uradi puno više na zaštiti zdravlja nepušača od posljedica pasivnog pušenja.
 Autor: : Irena Vasić Dobrić, Nataša Tešić

TAGS
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!

COMMENTS