Šta svaki pacjent treba znati o lijekovima?


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danas na tržištu postoji veliki broj OTC lijekova(Over The Counter-bezreceptni lijekovi), dijetetskih proizvoda i dodataka prehrani.Također je velik broj preparata koji se mogu kupiti i u trgovinama.Lako su dostupni vitamini i minerali, dodatci prehrane kao što su: jabučni ocat, aloa, noni i brojni drugi pripravci. U društvu u kojem su podatci dostupni svim zainteresiranima, znamo iz prakse da se velik broj pacijenata informira o svojoj bolesti i o propisanoj terapiji. Kada je riječ o zdravlju, našem ili naših bližnjih, tada smo svi vrlo zabrinuti. Koji pripravak i kako ga uzimati? Pravilna primjena često ovisi o informacijama koje pacijent dobije od ljekarnika. Ljekarnik će svojim savjetima i znanjem pacijentu omogućiti razumijevanje lijeka, objasniti njegovo djelovanje, moguće nuspojave, kontraindikacije i interakcije.
Na pacijente velik utjecaj imaju reklame u medijima. Stoga je neophodno znanje ljekarnika za pravilnu edukaciju i savjetovanje. Pacijenti su često nedovoljno educirani, a zbog nedostatka vremena često ne dobiju dovoljno informacija od liječnika ( što i ne čudi jer je pritisak na liječnike gotovo neizdrživ), te napuštaju liječničku ordinaciju s ne dovoljnim znanjem o lijeku. Stoga su nesumnjivo, kao najdostupniji zdravstveni djelatnici, odmah nakon obiteljskih liječnika , ljekarnici oni kojima se pacijenti mogu javiti te savjetom doprinijeti uspjehu liječenja.. Uloga ljekarnika za sigurnost pacijenta je i korektivna u odnosu na korištenu terapiju, osobito kada se radi o mogućim kontraindikacijama ili interakcijama propisane terapije i preparata koji se koriste u samomedikaciji.
Pacijente treba potaknuti da pravilno koriste lijek, da točno slijede propisane upute, jer lijek može pomoći jedino ako se pravilno koristi.
Lijekovi se često ne uzimaju kako su propisani, što je rezultat slabe komunikacije s liječnikom i na kraju s ljekarnicima. Nepravilno korištenje terapije dovodi do ne izlječenja , nastavka bolesti i komplikacija. Kod preuzimanja lijeka u ljekarni pacijent treba i mora znati što će uzimati, kako i zašto, koliko dugo treba propisanu terapiju koristiti, u kojem vremenskom razmaku, koje su moguće interakcije (s drugim lijekovima ali i hranom ), te moguće kontraindikacije i nuspojave.
Ako pacijentu nisu objašnjeni ti pojmovi,malo je vjerojatno da će terapiju koristiti dobro,zato je nužno poticati pacijente na suradnju i ohrabriti ih u komunikaciji.
Da bi ljekarnici mogli pomoći pacijentima izabrati lijek za samoliječenje, važan je razgovor s ciljanim pitanjima na temelju kojih se može procijeniti je li samoliječenje dovoljno ili je potreban odlazak liječniku. Najčešća takva pitanja su : koliko dugo traju problemi, koji je mogući uzrok problema, jeste li već koristili taj lijek kako te koliko dugo,što još uz taj lijek koristite…
Na temelju odgovora ljekarnik procjenjuje situaciju te savjetuje najprikladniji pripravak .
Savjetovanje i komunikacija u svakodnevnom radu može biti otežana prisutnošću velikog broja ljudi. Pacijentima je često neugodno pričati o svom problemu, a nema se dovoljno vremena za kvalitetan razgovor. Važno je da u ljekarnama postoje posebne prostorije za razgovor s pacijentima.U komunikaciji s pacijentima važan je i ljubazan nastup ljekarnika, njegove komunikacijske vještine, kulturno ophođenje, a može se reći i – izgled ljekarnika.
članak : Poliklinika Mediscan Tuzla

CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!