Šta je oštećenje sluha

Šta je oštećenje sluha


 

Oštećenje sluha je nemogućnost slušanja i govora, zavisno od stepena i vrste nastanka gubitka sluha. Ono se javlja kod poremećaja razvoja, povrede, infekcije ili degeneracije slušnog sistema.

Gubitak sluha može biti djelimičan ili potpun, privremen ili trajan i zahvatiti jedno ili oba uha. Čak i blag privremeni gubitak sluha, kao npr. kod infekcije uha može se značajno odraziti na razvoj govora i jezika, učenje i socijalizaciju.
Učestalost oštećenja sluha iznosi 1-4 djeteta na 1.000 živorođene djece, dok je oštećenje sluha kod rizične djece oko 30-50 puta češće nego u opštoj populaciji.
Preventivnim otkrivanjem oštećenja sluha nastoji se što prije otkriti eventualno oštećenje i u tom smislu poduzeti određena djelovanja da ne dođe do trajnog i nepovratnog oštećenja slušne funkcije djeteta.
Djetetov uzrast u kojem se oštećenje sluha otkriva najbitniji je faktor budućeg razvoja govora i jezika.
Stoga se oštećenje sluha mora otkriti što ranije, optimalno već u novorođenačkoj dobi.
Uprkos metodama ranog otkrivanja oštećenja sluha, iskustvo je pokazalo da se čak i jača oštećenja sluha još uvijek kasno otkrivaju, i to obično u dobi od 2 godine ili kasnije.
Rano otkrivanje slušnog oštećenja potrebno je radi pravovremene i odgovarajuće rehabilitacije kojom se smanjuju posljedice oštećenja sluha i poboljšava komunikacija djeteta sa okolinom.
Svako kašnjenje u prepoznavanju i rehabilitaciji oštećenja sluha uzrokuje nepovratno smanjenje ili gubitak komunikacijskog potencijala.

Kako posumnjati da dijete slabije čuje?

  • sklono je upalama srednjeg uha
  • ima teškoće sa održavanjem pažnje
  • na pitanja ne odgovara ili odgovara sa zakašnjenjem
  • pogrešno ispunjava zahtjeve
  • često traži da mu se ponovi već rečeno
  • pojačava radio, odnosno TV
  • povlači se iz društva druge djece
  • preaktivno je ili ne sarađuje u zajedničkim aktivnostima
  • ima probleme u artikulaciji – govorne teškoće

Djeca sa privremenim oštećenjem sluha mogu imati sve, samo neke ili niti jedan od navedenih znakova. Ponekad je teško reći ponaša li se dijete tako zato što slabije čuje ili je to zbog temperamenta, odnosno nekog drugog razloga.
Ako niste sigurni i imalo sumnjate da vaše dijete  slabije čuje ili usporeno razvija govor u poređenju sa drugom djecom, savjet je: nemojte čekati! Savremen stav i preporuka u razvijenom svijetu je: provjeriti sluh kod sve, a ne samo kod rizične djece.
Pravovremeno otkrivanje oštećenja sluha omogućuje pravovremen početak rehabilitacije slušanja i govora, čime se sprječava značajno zaostajanje u govorno-jezičkom, društvenom, osjećajnom, saznajnom i obrazovnom razvoju djeteta.
Ukoliko sumnjate da dijete ima oštećenje sluha i kasni u razvoju govora ili ima neki govorni poremećaj, ili mu je pak dijagnostikovano oštećenje sluha i govora trebalo bi da tražite stručnu pomoć surdoaudiologa.
On će na osnovu stepena i vrste slušnog oštećenja organizovati dalji slušno-govorni tretman djeteta i ako je potrebno uputiti ga na dodatna ispitivanja kod drugih stučnjaka (klinički psiholog, neurolog, fizijatar, oftamolog i dr.) radi kompletne dijagnostičke obrade i smjernica za dalji tretman.
 
Autor: Mr. sc. Snežana Pajčin, surdoaudiolog

TAGS
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!

COMMENTS