Sigurnost plastične ambalaže

 

plastika
Plastična ambalaža je sve više prisutna u svakodnevnom životu, zbog nekoliko prednosti upotrebe plastičnih materijala za pakovanje namirnica. Plastični materijali mogu biti napravljeni kao listovi, figure i strukture nudeći znatnu fleksibilnost i elastičnost dizajna.

Plastični materijali su hemijski rezistentni, jeftini, lagani, sa širokim opsegom fizičkih i optičkih osobina. Iako se više od 30 vrsta plastika koriste kao materijali za pakovanje, poliolefini i poliestri su najzastupljeniji.
Glavni nedostatak plastičnih materijala je njihova promjenljiva propustljivost za svjetlost, gasove i paru.
Bisfenol A je hemijska materija koji se koristi kao osnova u proizvodnji polikarbonatne plastične ambalaže za hranu, bezalkoholna pića i flaširanu vodu za piće, posuđa za mikrovalnu pećnicu, kao i proizvodnji plastičnih bočica za djecu. Ftalati se mogu nalaziti u igračkama od sintetskih polimernih materijala na primjer u igračkama od polivinil hlorida (PVC-a).
U Republiku Srpsku se upućuju informacije o štetnosti hemijskih materija, uključujući i bisfenol A i ftalate,  putem INFOSAN mreže koja predstavlja međunarodnu mrežu autoriteta u oblasti sigurnosti hrane a ovu mrežu su zajednički razvile Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu UN i ona predstavlja sistem brzog uzbunjivanja iz oblasti sigurnosti hrane.
Postoje različita stručna mišljenja o štetnosti bisfenola A, ali literarni navodi, ukazuju da se bisfenolu A, kao i ftalatima može „pripisati” niz malignih i kardiovaskularnih bolesti, ošt. jetre i bubrega, alergijske reakcije, metabolički por.
Bisfenol A može potencijalno djelovati sa hormonskim sistemom odn može oponašati hormon estrogen i tako dovesti do steriliteta. Naučni odbor za prehrambene aditive, arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmeta koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) izdao je naučno mišljenje o djelovanju bisfenola A na zdravlje ljudi.
Potvrđeno je kako TDI (prihvatljiv dnevni unos) od 0,05mg/kg tjelesne mase osigurava dovoljnu granicu sigurnosti zaštite potrošača, uključujući fetuse i novorođenčad. EFSA će i nadalje nastaviti pažljivo pratiti sve  nove naučne spoznaje vezane uz bisfenol A i njegov efekat na zdravlje ljudi.
Prema Naredbi o zabrani upotrebe bisfenola A u proizvodnji plastičnih flašica za dojenčand, naglašeno je da treba pratiti naučna saznanja o već zapaženim toksikološkim efektima bisfenola A  u smislu biohemijskih promjena na mozgu, imuno modulatornih efekata i veće podložnosti nastajanju tumora dojke.
Sa zdravstvenog stanovišta, svakako da je najizloženija najmlađa populacija-djeca u dobi do 3 godine koja se koriste dudama ili grickalicama za zube ili koja se igraju igračkama od PVC-a koje sadržavaju ftalate i omekšivače. Posljedice po zdravlje se ne manifestuju odmah nego se posljedice javljaju kasnije i tada ih je teško povezati sa primarnim uzrokom odn. sa upotrebom proizvoda koji sadrže pomenute hemijske materije.
U smislu zaštite zdravlja izuzetno osjetljive populacije kao što su dojenčad smatra se apsolutno opravdanim sprečavanje izlaganja uticaju bisfenola A.
Posljednja naučna istraživanja su pokazala da prilikom zagrijavanja može doći do otpuštanja bisfenola A ali i drugih hemijskih materija na visokim temperaturama iz plastike u hranu, pa je preporuka izbjegavanja zagrijavanja hrane u plastičnoj ambalaži, odnosno hranu treba odvojeno zagrijavati i tek ohlađenu sipati u flašice, zatim izbjegavati mašinsko pranje i sterilizaciju flašica i druge plastične ambalaže u mikrotalasnoj pećnici, a takođe, prepuruke su usmjerene i na upotrebu biopolimernih plastičnih materijala koji su biorazgradivi.
 
Autor: dr Vesna Petković, specijalista higijene-zdravstvene ekologije
Izvor: Institut za javno zdravstvo RS

CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!

COMMENTS