Savjeti za pravilnu ishranu

Savjeti za pravilnu ishranu

Nedovoljno razvijena svijest svakog od nas, utiče na to da veoma mali broj ljudi, ne zatraži savjet za pravilnu ishranu dok za to ne bude već kasno. Na pitanja kako izbjeći probleme sa ishranom odgovara dr. LJiljana Stanivuk, subspecijalista za ishranu

Na pitanja kako zatražiti pomoć, koji su najčešći problemi stanovnika, te kako izbjeći probleme sa ishranom odgovara dr. LJiljana Stanivuk, subspecijalista za ishranu u Savjetovalištu za pravilnu ishranu u Institutu za zaštitu zdravlja RS.
Kako se zdravo hraniti?
Dr Stanivuk
: Pravilno se hranimo ukoliko koristimo raznosvrsne, zdravstveno bezbjedne namirnice, pripremljene na pravilan način.
Poželjno je izbjegavati pripremu namirnica sa mnogo masnoće,pržene i pohovane, sa masnim prelivima, sa mnogo soli i ljutih začina, dimljene, sa dodacima raznih aditiva i slično.
Količina treba da bude prilagođena individualnim potrebama u energetskim i zaštitnim materijama. Namirnice treba u toku dana rasporediti u 3 glavna obroka i u jednu do dvije užine.
Izostavljanje obroka je često uzrok gojaznosti jer osobe u jednom obroku unesu daleko više hrane, odnosno energije koja se deponuje u masno tkivo.
U Savjetovalište za pravilnu ishranu najčešće dolaze osobe koje su već bolesne te su upućene od strane doktora porodične medicine.
Kako zdravo smršati, a kako se zdravo udebljati?
Dr Stanivuk
: Redukcija tjelesne mase mora da se vrši postepeno i uz stručni nadzor, jer u protivnom može da izazove određene zdravstvene probleme.
Smanjiti ili povećati tjelesnu masu napraviće te tako što će se koristiti pravilan način ishrane, pri čemu ishrana treba da je izbalansirana i prilagođena potrebama svakog pojedinca. Značajno je naglasiti da je osim pravilne ishrane regulisanje tjelesne mase pravilnije i bolje ukoliko su osobe i fizički aktivne.
Što se tiče debljanja, potrebno je da se utvrdi koji su razlozi zbog kojih osoba ima smanjenu tjelesnu masu i da se definiše i onesposobi uzrok tog stanja. Preporučuje se izbalansirana ishrana sa povećanim unosom energije od 500 do 1.000 kcal dnevno.
Nakon postizanja normalne tjelesne mase, prelazi se na ishranu koja će omogućiti održavanje tjelesne mase u kategoriji normalne ishrane osobe, uz provođenje i svih drugih higijensko-dijetetskih mjera.
Koliko je vremena potrebno da osoba na zdrav način izgubi kilograme?
Dr Stanivuk
: Gubljenje kilograma, odnosno redukcija tjelesne mase zavisi od toga koliki je osoba imala višak kilograma prije početka provođenja redukcijske dijete. Govoriti o mršavljenu kod nekog ko je imao do 10% višak kilograma u odnosu na ekstremno gojazne osobe kod kojih je to daleko veći procenat, svakako nije isto.
Optimalno je gubiti 0,5 kg nedjeljno ako je to na račun masne mase, a ne na račun tekućine ili mišićne mase. Svakako da ekstremno gojazne osobe mogu mjesečno da smanje svoju tjelesnu masu i do 10 kg, pogotovo ako imaju otoke.
Bitno je da u toku mršavljenja osobe imaju adekvatnu fizičku aktivnost, kako ne bi došlo do gubljenja tjelesne mase na račun mišićnog, a ne masnog tkiva.
Kako izgleda procedura kada osoba dođe i traži savjet za pravilnu ishranu?
Dr Stanivuk
: Po prijemu pacijenta i nakon administrativnih procedura vrše se antropometrijska mjerenja pacijenata (mjerenje tjelesne visine, tjelesne mase i debljine kožnih nabora).
Nakon mjerenja izračunava se Indeks tjelesne mase, procenat masti u tijelu i mnoge druge stvari. Osim antropometrijskih mjerenja vrši se mjerenje krvnog pritiska i obavi se razgovor sa pacijentom pri čemu se evidentiraju svi podaci vezani za zdravstveno stanje istog na osnovu anamneze, uvida u medicinske analize i stausa pacijenta.
Na osnovu navedenih podataka se određuje nutritivna poteba pacijenta (energetske potebe, potebe u gradivnim i zaštitnim materijama) i u skladu sa tim daju se preporuke za pravilnu ishranu. Kontrolni pregledi se vrše zavisno od potreba pacijenta, a najčešće jednom mjesečno.
Zbog čega obično stanovnici traže savijete, koji su problemi najčešći?
Dr Stanivuk
: Najčešće se stanovnici obraćaju u savjetovalište zbog gojaznosti, jer je ustaljeno mišljenje da se trebaju pravilno hraniti samo oni kod kojih je evidentirana gojaznost, što je svakako pogrešno.
Mislim da je problem u tome što mnogi pacijenti nisu upoznati o efektu dijetoterapije ili dijetoprevencije i da je pravilna ishrana od velike pomoći i kod raznih drugih oboljenja (visok krvni pritisak, šećerna bolest, oboljenja probavnih organa, oboljenja bubrega, anemija, liječenje visokih krvnih masnoća, liječenje celulita i nekih drugih kožnih oboljenja,kao i liječenje kod autoimunih oboljenja, artritisa, osteoporoze, dijetoterapija postoperativnih stanja, terapija kod anoreksija, bulimija i drugih oboljenja).
Osobe nisu ni svjesne koliko im može biti od koristi ovakav način liječenja ili koliko se pravilnom ishranom može spriječiti pojava određenih bolesti.
Gojaznost je jedan od najvećih zdravstvenih problema u 21. vijeku, ali da joj se ne pridaje velika pažnja govori nedostatak programa, ne samo kod nas nego i u mnogim drugim zemljama, koji bi na populacionom nivou povećali aktivnosti na prevenciji i liječenju gojaznosti.
Činjenica je, isto tako, da kod nas ne postoje ustanove za bolničko liječenje gojaznosti, mada se sve češće susrećemo sa pacjentima koji su ekstremno gojazni (čiji je indeks tjelesne mase veći od 40 kg/m2).
Gojazni pacijenti, a posebno ekstremno gojazni pacijenti imaju često prisutna i neka druga oboljenja. Kod mnogih postoje i indikacije za hirurške zahvate.
Hirurške intervencije kod ekstremno gojaznih pacijenata provode se sa visokim rizikom od komplikacija. Isto tako dijagnostičke pretrage kod ovih pacijenta su otežane, ponekad ih je čak i nemoguće obaviti.
 
Autor: Slaven Šubara
 

TAGS
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!