Reumatska groznica

Reumatska groznica je oboljenje koje dovodi do zapaljenja u cijelom organizmu. Simptomi reumatske groznice uključuju bolove u zglobovima, osip i nekontrolisane trzaje tijela.

[hr]
Reumatska groznica je oboljenje koje dovodi do zapaljenja u cijelom organizmu. Simptomi reumatske groznice uključuju bolove u zglobovima, osip i nekontrolisane trzaje tijela.
Reumatska groznica nastaje kao komplikacija bakterijske infekcije grla poznate kao streptokokna infekcija.
Može uzrokovati trajna oštećenja na srčanim zaliscima, što je poznato kao reumatsko oboljenje srca. Takođe može uzrokovati teške komplikacije, kao što su oslabljen rad srca, moždani udar i smrt.
Iako se reumatska groznica ne može izliječiti, simptomi se mogu liječiti kombinacijom antibiotika, antiinflamatornih lijekova i antikonvulziva (koji se koriste da se kontrolišu trzaji tijela).

Koliko je česta reumatska groznica?

Danas je oboljenje rijetko zahvaljujući antibioticima i povećanom nivou javne sanitacije i životnog standarda (loša sanitacija i prenatrpanost su glavni faktori rizika za streptokoknu infekciju grla).
Reumatska groznica je i dalje veoma rašireno oboljenje u drugim dijelovima svijeta, naročito u podsaharskoj Africi, jugocentralnoj Aziji, te kod urođeničke populacije Australije i Novog Zelanda (zajednice Aboridžina i Maora).
U većini slučajeva reumatske groznice radi se o djeci od 5–15 godina. Na odrasle otpada do 20% slučajeva.
Podjednako mogu oboljeti oba pola, ali se kod djevojčica i žena javljaju teži simptomi.

Prognoza

Ako se liječi antibioticima, prognoza za reumatsku groznicu je prilično dobra pošto antibiotici smanjuju rizik da pacijent dobije reumatsko oboljenje srca, sa procijenjenih 60–70% na 9–34%.
Smrtni slučajevi uzrokovani reumatskom groznicom danas su rijetki, naročito kod djece.

[hr]
Simptomi reumatske groznice se obično javljaju nakon jedne do pet sedmica od streptokokne infekcije grla.
Reumatska groznica uzrokuje veliki broj simptoma iako se ne moraju svi pojaviti. Simptomi uključuju:

 • visoku temperaturu (groznicu) od 39°C ili više,
 • specifičan crveni osip na koži,
 • glavobolju,
 • gubitak težine,
 • krvarenje iz nosa,
 • zamor,
 • pretjerano znojenje,
 • bolove u prsima,
 • gubitak daha,
 • bolove u stomaku,
 • povraćanje,
 • bolove u zglobovima i otok (artritis) – obično počinje u koljenima i skočnim zglobovima a zatim se širi na druge zglobove,
 • razdražljivost,
 • smanjenu koncentraciju,
 • promjene raspoloženja, kao što su snuždenost ili neuobičajen i neprikladan smijeh i/ili plač,
 • male čvoriće (kvržice ili izbočine) ispod kože i
 • neobične i nekontrolisane pokrete tijela, obično nekoordinisane pokrete članaka, koljena, laktova ili ručnih zglobova (poznato kao koreja).

Simptomi artritisa obično prolaze u roku od jedne do četiri sedmice a simptomi groznice u roku od jedne do tri sedmice. Drugi simptomi mogu trajati oko šest sedmica. Ako su simptomi naročito teški, mogu trajati nekoliko mjeseci.

[hr]
Tačan uzrok reumatske groznice je nepoznat. Kako se gotovo svi slučajevi javljaju nakon infekcije grla, većina stručnjaka smatra da do oboljenja dovodi oslabljen rad imunološkog sistema.
Prilikom infekcije grla, sluznica grla se upali da bi spriječila širenje infekcije. To je uzrokovano imunološkim sistemom.
Kod reumatske groznice, čini se da upalni proces izmiče kontroli i širi se po organizmu, uključujući:

 • srce, što dovodi do simptoma poput bolova u prsima, zamora i gubitka daha,
 • zglobove, što dovodi do simptoma artritisa,
 • kožu, što dovodi do simptoma poput osipa na koži i čvorića i
 • nervni sistem, što dovodi do simptoma poput koreje (nekontrolisano trzanje) i promjena u raspoloženju povezanih sa reumatskom groznicom.

Nije do kraja razjašnjeno zašto imuni sistem iznenada prestaje da pravilno funkcioniše.
Jedna teorija je da streptokokne bakterije imaju sličnu strukturu molekula kao određena tkiva u organizmu, pa je moguće da imunološki sistem počne napadati bakterije, ali zatim greškom nastavi da napada tkivo koje ima sličnu molekularnu strukturu.
Druga slična teorija je da se neki ljudi možda rađaju sa određenim genetskim faktorima koji doprinose većoj vjerovatnoći da njihov imunološki sistem ne radi pravilno nakon infekcije grla.

[hr]
Pošto reumatska groznica može uzrokovati različite simptome, koristi se spisak simptoma poznat kao „Jones-ovi kriterijumi“ da pomogne u procesu uspostavljanja dijagnoze.
Jones-ovi kriterijumi se koriste da bi se utvrdilo da li postoje određeni znaci i simptomi koji prate reumatsku groznicu. Ovi znaci i simptomi se zajedničkim imenom zovu kriterijumi.
Postoje dva osnovna tipa kriterijuma:

 • veliki kriterijumi, koji predstavljaju znake i simptome usko povezane sa reumatskom groznicom i
 • mali kriterijumi, koji predstavljaju znake i simptome umjereno povezane sa reumatskom groznicom.

Kriterijumi su dati u nastavku:
Veliki kriterijumi

 • Karditis: zapaljenje srca.
 • Poliartritis: kada nekoliko zglobova postanu ukočeni, bolni i otečeni.
 • Koreja:  nevoljni trzaji tijela.
 • Eritema marginatum: crveni ili ružičasti osip na koži.
 • potkožni čvorići: mali čvorovi ispod kože koji se javljaju na laktovima, koljenima, skočnim zglobovima i člancima prstiju.

Mali kriterijumi

 • Artralgija: bolovi u zglobovima, ali blaži od onih koje izaziva artritis.
 • Groznica: obično preko 39ºC.
 • Povišen ESR ili CRP: sedimentacija eritrocita (ESR) i C reaktivni protein (CRP) su analize krvi koje mogu otkriti zapaljenska oboljenja (pogledati analize krvi u nastavku).
 • produžen PR interval: nepravilan srčani ritam.

Pouzdana dijagnoza reumatske groznice se može uspostaviti ako postoje najmanje dva velika ili jedan veliki i dva mala kriterijuma.

Pretrage

Dok se neki od gore pobrojanih kriterijuma mogu procijeniti fizičkim pregledom i postavljanjem pitanja vama (ili vašem djetetu) o vašim simptomima, da bi se drugi potvrdili, poput zapaljenja srca, moraju se uraditi pretrage.
Pretrage koje se vrše radi uspostavljanja dijagnoze reumatske groznice su pojašnjene u nastavku.
Elektrokardiogram (EKG)
Da bi se potvrdila dijagnoza reumatske groznice, od vas će se tražiti da uradite elektrokardiogram (EKG). Tokom EKG-a do 12 adhezivnih elektroda se stavlja na određena mjesta na tijelu poput ruku, nogu i grudi.
Zatim aparat mjeri električnu aktivnost srca tako da ljekar može provjeriti da li postoji abnormalan srčani ritam.
Zapaljenje srca je česta komplikacija reumatske groznice te je važno da se abnormalni srčani ritam rano otkrije da bi se mogla dati odgovarajuća terapija.
Analize krvi
Postoje različite analize krvi koje se mogu koristiti da bi se otkrili pokazatelji reumatske groznice. Prvi se odnose na nivo C reaktivnog proteina u krvi. CRP se stvara u jetri. Ako u krvi ima više CRP nego obično to znači da postoji upalni proces u organizmu.
Druga analiza krvi je poznata kao sedimentacija eritrocita (SE). Kod SE, uzorak crvenih krvnih ćelija se stavlja u epruvetu sa tečnošću. Zatim se mjeri koliko je potrebno da one dospiju na dno epruvete. Ako tonu brže nego obično, to može značiti da postoji zapaljensko oboljenje poput reumatske groznice.


Reumatska groznica se obično liječi u bolnici tako da se srce može pažljivo pratiti.

Ciljevi liječenja

Reumatska groznica se ne može izliječiti u potpunosti tako da se liječenje usmjerava na tri cilja:

 • antibioticima iskorijeniti streptokokne bakterije koje su možda preostale u organizmu,
 • antiinflamatornim lijekovima ublažiti simptome i
 • spriječiti dugoročna oštećenja na srcu.

Antibiotici

Razlog zbog kojeg je važno riješiti se streptokoknih bakterija preostalih u organizmu je taj što ponovna infekcija grla može dovesti do novog napada reumatske groznice. Ponovljeni napadi reumatske groznice nose sa sobom rizik da izazovu trajna oštećenja na srcu.
Obično se preporučuje da se daju injekcije antibiotika (intravenozni antibiotici) svake dvije do tri sedmice tokom više godina. Kada su u pitanju djeca, obično se preporučuje da se liječe antibioticima dok ne odrastu.

Antiinflamatorni lijekovi

Antiinflamatorni lijekovi se mogu koristiti za ublažavanje simptoma poput bolova u zglobovima i otoka (artritis), a u teškim slučajevima da umanje zapaljenje srca.
Uobičajena vrsta antiinflamatornih lijekova za ublažavanje artritisa uključuje nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL ili NSAID) protiv bolova kao što su ibuprofen i aspirin.
Upotreba aspirina se obično ne preporučuje kod djece mlađe od 16 godina jer nosi mali rizik da izazove Rejov sindrom, potencijalno fatalno oboljenje koje dovodi do oštećenja jetre i mozga.
Međutim, obično u slučaju reumatske groznice pravi izuzetak pošto je većini djece potrebna mala doza aspirina u trajanju od jedne do dvije sedmice a on se pokazao veoma djelotvoran u ublažavanju simptoma.
Stoga se većina medicinskih stručnjaka slaže da dobrobiti aspirina u liječenju reumatske groznice nadmašuju rizike.
Ako rezultati elektrokardiograma (EKG) pokažu da postoji umjereno do teško zapaljenje srca, vjerovatno će se primijeniti terapija steroidnim lijekom zvanim prednisolon. Prednisolon se obično daje u tabletama u trajanju od dvije do šest sedmica.
Nus pojave prednisolona uključuju:

 • glavobolju,
 • vrtoglavicu,
 • probleme sa spavanjem i
 • debljanje.

Ove nus pojave bi trebalo da nestanu kada se završi terapija.

Drugi oblici liječenja

Ako postoje simptomi koreje (nekontrolisanog trzanja), mogu vam dati lijek poznat kao neuroleptik. Neuroleptici djeluju tako što blokiraju nervne signale koji su odgovorni za koreju.
Neuroleptik koji se naširoko primjenjuje u liječenju koreje zove se haloperidol, a obično se daje u vidu injekcije dok se ne uspostavi kontrola nad simptomima.
Česte nus pojave koje se dovode u vezu sa haloperidolom su:

 • uznemirenost,
 • problemi sa spavanjem,
 • glavobolja,
 • vrtoglavica,
 • promjene raspoloženja, poput osjećanja tuge ili depresije i
 • problemi sa fizičkim pokretima, kao što je podrhtavanje, neuravnotežen hod i neobično spori pokreti.

Ove nus pojave bi trebalo da prestanu kada se prestane sa uzimanjem haloperidola.

Reumatsko oboljenje srca

Reumatsko oboljenje srca je najčešća i najteža komplikacija koja se može javiti kao posljedica reumatske groznice, a dešava se u oko 9-34% slučajeva.
Reumatsko oboljenje srca nastaje kada se jako zapaljenje prenese na srčane zaliske koji postaju rigidni i deformisani, što znači da je ometen normalan protok krvi kroz srce.
Simptomi reumatskog oboljenja srca uključuju:

 • vrtoglavicu,
 • bolove u grudima,
 • gubitak daha, i
 • zamor.

Blaži do umjereni oblici reumatskog oboljenja srca mogu se obično liječiti lijekovima poput ACE inhibitora. ACE inhibitori opuštaju arterije olakašavajući srcu da pumpa krv kroz organizam.
Umjereni do teški oblici reumatskog oboljenja srca mogu zahtijevati operaciju. Na primjer, deformisani zalisci se mogu odstraniti a zatim se zamijeniti vještačkim zaliscima.

[hr]
Brzo liječenje streptokokne infekcije grla antibioticima će takođe pomoći da se minimizira rizik od razvoja ove infekcije u reumatsku groznicu.
Može biti teško razlikovati virusnu infekciju (koja ne zahtijeva antibiotike) i streptokoknu infekciju grla.
Znaci koji ukazuju na to da bi infekcija grla mogla biti bakterijska, a ne virusna su:

 • nagla pojava upale grla,
 • bolovi pri gutanju,
 • visoka temperatura (groznicu) od 38°C ili više,
 • glavobolja,
 • mučnina,
 • povraćanje i
 • bolovi u stomaku.

Za razliku od virusnih infekcija, bakterijske infekcije grla ne uzrokuju kašalj, dijareju ili promukao glas.
Ako ste zabrinuti i mislite da vi ili vaše dijete imate bakterijsku infekciju grla, obratite se svom ljekaru opšte prakse kako bi vam uzeli bris grla da bi se ustanovilo da li je infekcija virusnog ili bakterijskog porijekla.

Reproduced with permission from NHS Choices (www.nhs.uk) © Crown Copyright 2011

CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!