Razvoj govora kod djece


 

Komunikacija je urođena sposobnost koju novorođenče donosi sobom na svijet ali govorno komuniciranje postepeno usvaja od onih koji ga okružuju. Otkrivajući moć i mogućnost govora, djetetov razvoj dobija veći značaj.

Prvih 5-6 godina života najznačajnije su za razvijanje govora i jezika. Da bi uspješno savladalo govor potrebno je da dijete ima:

  • normalan sluh,
  • neoštećen nervni sistem i funkcije vezane za njega (opažanje, pamćenje, mišljenje, saznajne, motorne i govorno-jezičke sposobnosti),
  • normalne periferne organe (nos, usta, ždrijelo, grkljan, meko i tvrdo nepce, jezik, zube i disajne organe) i
  • razvijene neverbalne oblike komunikacije (emocionalna, gestovno-mimčka, situaciona sposobnost komunikacije).

Pored ovih uslova neophodno je da dijete živi u sredini koja ga stimuliše da govori i da mu govor predstavlja izvor zadovoljstva.
Tokom perioda razvitka govora dijete treba stalno podsticati na govor, pružiti mu dobar uzor, ne kritikovati ga i ne zahtijevati mnogo.
Treba govoriti pravilno, a dijete će usvojiti ono za šta je čulno, saznajno i motorno zrelo. Ako je govor djetetu isuviše težak i ako se ono ne uključuje u njega treba posumnjati na neke smetnje u njegovom razvoju.
Kod djece se mogu javiti nepravilan izgovor glasova, mucanje, pretjerano ubrzan ili usporen govor, nedovoljno razvijen govor i jezik ili potpuno odsustvo govora. Kod školskog uzrasta mogu biti prisutni poremećaji pisanja i čitanja.
Statistička istraživanja pokazuju da otprilike 5-10% djece imaju ozbiljne poteškoće u usvajanju jezika. Ukoliko dijete značajnije kasni u razvoju ili ima neki govorni poremećaj, treba tražiti stručnu pomoć logopeda.
On će utvrditi tačnu dijagnozu i težinu govornog ili govorno-jezičkog poremećaja i organizovati dodatna ispitivanja ako je potrebno (provjera stanja sluha, vida, procjena opšteg stanja i dr.).
Autor: Mr. sc. Jelena Salić, logoped
BHzdravlje.ba

CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!