Poremećaj u učenju


 

Poremećaj u učenju utiče na na to kako osoba uči nove stvari iz okoline i života, a ne samo u školi. On utiče na način na koji osobe razumiju i primaju informacije, te na način na koji komuniciraju.

Poremećaj u učenju znači da osobe sa ovim problemom imaju poteškoća pri:

  • razumijevanju novih i kompleksnih informacija
  • učenju novih vještina
  • samostalnošću

Poremećaj u učenju može biti blag, umjeren i ozbiljan. Neke osobe sa blagim oblikom poremećaja u učenju sporo pričaju, u stanju su da se sami brinu o sebi, i treba im više vremena da nauče nove vještine. Drugi mogu potpuno da budu nesposobni za komunikaciju, i imaju više poremećaja.
Poremećaj u učenju nije isto što i poteškoće u učenju ili mentalna bolest. Poteškoća u učenju podrazumijeva stanja kao što je disleksija, što nije poremećaj u učenju. Poremećaj u učenju znači da osoba ima poteškoća u učenju u raznim sferama života, ne samo kada je u pitanju čitanje i pisanje. Ovaj poremećaj obuhvata osobe od onih koje imaju blago niži koeficijent inteligencije, do onih koji nikad neće biti u stanju da žive sami.
Neke osobe sa ovim poremećajem odrastu i postanu prilično samostalne, dok je drugima tokom čitavog života  potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima kao što su kupanje ili oblačenje.

Pomoć

Neki poremećaji u učenju se otkriju pri rođenju, kao što je Daunov sindrom, dok se drugi ne mogu primjetiti dok  dijete ne počne da hoda ili priča.
Stručnjaci koji vam mogu pomoći, ukoliko se vašem djetetu dijagnosticira poremećaj, uključuju doktore opšte prakse, pedijatre, te psihologe.
Poremećaj u učenju se pojavljuje kada je nekoj osobi onemogućen normalan razvoj mozga, bilo prije rođenja, tokom poroda, ili u ranom djetinjstvu. nekoliko faktora utiču na razvoj mozga uključujući:

  • ukoliko se majka razboli tokom trudnoće
  • problemi tokom rođenja koji stopiraju dotok neophodne količine kiseonika do mozga
  • razvoj određenih gena kod nerođene bebe
  • prenošenje određenih gena sa roditelja, koji povećavaju mogućnst pojave poremećaja u učenju
  • bolesti kao što je meningitis , ili povrede tokom ranog djetinjstva

Ponekad se uzrok za pojavu poremećaja u učenju ne može otkriti. Neka oboljenja vezuju se uz pojavu poremećaja u učenju, kao što je cerebralna paraliza.
Osobe sa Daunovim sindromom imaju neki od poremećaja u učenju, kao i većina ljudi sa cerebralnom paralizom. Osobe sa autizmom takođe imaju poremećaje u učenju, kao i gotovo 30% osoba sa epilepsijom.

Duboki i višestruki poremećaj u učenju

Dijagnoza dubokog i višestrukog poremećaja u učenju se koristi kada dijete ima više od jednog poremećaja, gdje je najznačajniji poremećaj u učenju.
Velik broj djece sa ovim poremećajem imaće i poremećaj čula ili fizički poremećaj, komplikovane zdravstvene potrebe ili poteškoće sa mentalnim zdravljem. Osobe sa ovim poremećajem trebaju nekog ko će brinuti o njima u većini sfera svakodnevnog života, kao što su ishrana, kupanje ili odlazak u toalet.
 
BHzdravlje.ba
 
Reproduced with permission from NHS Choices (www.nhs.uk) © Crown Copyright 2010

CATEGORIES
TAGS
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!

COMMENTS