Osnovne činjenice o autizmu

Autizam je ozbiljan i doživotan poremećaj u razvoju. Sam po sebi ne predstavlja problem sa učenjem ili mentalno oboljenje, ali kod velikog broja ljudi uz autizam se javljaju i problemi sa učenjem ili mentalna oboljenja.

Autizam ustvari predstavlja čitav spektar različitih poremećaja. To znači da iako osobe sa autizmom imaju određene poteškoće koje su im zajedničke, autizam se kod svakoga ispoljava drugačije.
Najpoznatiji oblik autizma je takozvani Aspergerov sindrom. Osobe sa ovim oboljenjem imaju prosječnu ili natprosječnu inteligenciju. U odnosu na druge oblike autizma osobe sa Aspergerovim sindromom imaju manje problema sa govorom, ali im je često teško da razumiju i koriste govor.
Dok neke osobe sa autizmom vode potpuno samostalan život, drugima je potrebna doživotna njega drugog lica i pomoć stručnjaka. Autizam često ima duboke, ponekad i izuzetno teške posljedice na oboljele i njihovu porodicu, pa je odabir prave njege od velike važnosti i za osobu sa autizmom i za njegovu porodicu.

Šta uzrokuje autizam

Uzroci autizma, kao i oboljenje samo, još uvijek se proučavaju i predstavljaju priličnu nepoznanicu. Posljednja istraživanja pokazuju da postoje jaki dokazi da autizam uzrokuje niz fizioloških faktora koji utiču na razvoj mozga. Takođe je otkriveno i da je genetski faktor odgovoran za neke forme autizma.
Autizam ne uzrokuje način odgoja, niti je krivica osobe koja je pogođena autizmom.
Lijek za autizam ne postoji, ali postoji nekoliko tretmana (tehnike učenja i razvoja), koje nekim ljudima mogu biti od pomoći.

Kako autizam utiče na ljude

Autizam utiče na način na koji osoba komunicira i odnosi se prema drugim ljudima, te na način na koji oni osjećaju i doživljavaju svijet oko sebe.
Svakodnevni život za osobe sa autizmom može biti zbunjujući, zastrašujući i bez smisla. Osobama sa autizmom često je teško razumijeti druge ljude i komunicirati s njima, što im često stvara utisak da su izolovani.
Osobe sa autizmom takođe mogu da imaju pojačana ili smanjena čula, na primjer za zvuk, dodir, ukus, miris svjetlo ili boje.

Osnovne poteškoće

Osobe sa autizmom dijele tri osnovne poteškoće. One su:
Poteškoće sa socijalnom komunikacijom
Osobe sa autizmom imaju poteškoća da razumiju verbalni i neverbalni jezik (gestikulaciju,ili izraze lica) sagovornika. Neke osobe sa autizmom ne mogu da govore ili imaju ograničenu sposobnost govora. Moguće je da razumiju šta im ljudi govore, ali radije biraju neki drugi oblik komunikacije kao što je jezik znakova
Specijalna interesovanja
Mnoge osobe sa autizmom imaju izuzeto izražena interesovanja za pojedine stvari, koje mogu varirati od stvari kao što je umjetnost, muzika, pa do fascinacije vozovima ili kompjuterima.
Poteškoće u učenju
Osobe sa autizmom često imaju poteškoća sa učenjem koje mogu uticati na sve aspekte njihovog života, od učenja u školi, do učenja životnih stvari kao što je kako da se kupaju ili prave sebi hranu.

CATEGORIES
TAGS
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!