Optimisti zaista imaju zdravije srce

Optimisti zaista imaju zdravije srce

Optimisti imaju dvaput veće šanse za idealno kardiovaskularno zdravlje, piše EurekAlert.

optimist_shutterstock

Ljudi sa pozitivnim stavom prema životu imaju znatno bolje kardiovaskularno zdravlje, kaže nova studija koja je ispitivala povezanost optimizma i srčanog zdravlja na preko 5.100 odraslih osoba.
“Osobe sa najvišim stepenom optimizma imaju duplo veće šanse da imaju idealno kardiovaskularno zdravlje u poređenju sa pesimističnijim osobama’’, kaže glavni autor Rozalba Hernandez (Rosalba Hernandez), profesor socijalnog rada na Univerzitetu u Ilinoisu. “Ova povezanost ostaje jaka čak i nakon revidiranja rezultata u odnosu na društveno-demografske karakteristike i loše mentalno zdravlje.’’
Kardiovaskularno zdravlje ispitanika je mjereno preko sedam parametara: krvnog pritiska, indeksa telesne mase, nivoa plazma glukoze natašte i seruma holesterola, unosa hrane, fizičke aktivnosti i pušenja – istih parametara koje je koristila Američka asocijacija za zdravlje srca da bi definisala srčano zdravlje i koje je koristila u kampanji pod nazivom ’’7 jednostavnih životnih pravila’’.
U skladu sa kriterijumima srčanog zdravlja Američke asocijacije za zdravlje srca, istraživači su davali 0, 1 ili 2 poena – što predstavlja loš, srednji ili idealan rezultat – učesnicima za svaki od ovih sedam parametara. Ocjene su potom sabrane da bi se dobio ukupan rezultat kardiovaskularnog zdravlja. Rezultati su se kretali od 0 do 14 poena, pri čemu je viša ocjena označavala bolje zdravlje.
Učesnici, starosnog doba između 45 i 84 godine, također su popunili upitnik koji je procjenjivao njihovo mentalno zdravlje, stepen optimizma i fizičko zdravlje, na osnovu medicinskih dijagnoza artritisa i bolesti jetre i bubrega.
Ukupni zdravstveni rezultati pojedinaca su rasli sa njihovim stepenom optimizma. Osobe koje su optimističnije su imale 50 i 76 posto više šansi da imaju ukupan zdravstveni rezultat u srednjem ili idealnom opsegu, respektivno.
Povezanost optimizma i kardiovaskularnog zdravlja se pokazala još jačom kada su dodate društveno-demografske karakteristike kao što su godine, rasa i etničko porijeklo, prihodi i stepen obrazovanja. Osobe koje su bile najoptimističnije su imale dvaput veće šanse da imaju idealno kardiovaskularno zdravlje i 55 odsto više šansi da imaju ukupan zdravstveni rezultat u srednjem opsegu, ustanovili su istraživači.
Optimisti su imali znatno bolji nivo šećera i holesterola u krvi od ostalih ispitanika, Također su bili više fizički aktivni, imali zdraviji indeks tjelesne mase i manje šanse da su pušači, kaže se u članku o ovoj studiji u januarsko-februarskom broju časopisa Health Behavior and Policy Review.
Ovi rezultati mogu biti značajni i na kliničkom nivou, s obzirom da je jedna studija iz 2013. godine pokazala da je poboljšanje ukupnih zdravstvenih rezultata za jedan poen povezano sa smanjenjem rizika od moždanog udara za 8 odsto, kaže Hernandezova.
“Na nivou cijele populacije, čak i ova umerena razlika u kardiovaskularnom zdravlju označava značajno smanjenje stope smrtnosti’’, kaže Hernandezova. “Ove pojave, za koje se pretpostavlja da se odigravaju preko biobihejvioralnog mehanizma, govore da strategije prevencije koje za cilj imaju promjene u oblasti psihološke dobrobiti – npr. optimizma – mogu da predstavljaju potencijalan način da Američka asocijacija za zdravlje srca ostvari svoj cilj i poboljša kardiovaskularno zdravlje Amerikanaca za 20 odsto prije 2020. godine.’’
Smatra se da je ovo prva studija koja se bavila povezanošću optimizma i kardiovaskularnog zdravlja na širokoj, etnički i rasno raznovrsnoj populaciji, u kojoj je uzorak obuhvatio 38 odsto bijelaca, 28 odsto Afro-Amerikanaca, 22 odsto ispitanika hispano/latino porekla i 12 odsto Kineza.
Podaci za studiju su dobijeni iz Multietničke studije o aterosklerozi, tekućem ispitivanju potkliničkih kardiovaskularnih bolesti koje obuhvata 6.000 osoba iz šest regiona SAD, uključujući Baltimor, Čikago, Oblast Forsajt u Sjevernoj Karolini i Oblast Los Anđelesa.
Započeta u julu 2000. godine, Multietnička studija o aterosklerozi je pratila ispitanike u periodu od 11 godina, uz prikupljanje podataka na svakih 18 meseci do dvije godine. Hernandezova, koja je pridruženi ispitivač u ovoj studiji, predvodi tim koji vrši analize o ustanovljenoj povezanosti optimizma i srčanog zdravlja.
“Sada na raspolaganju imamo podatke da ispitamo optimizam na početku studije i kardiovaskularno zdravlje deceniju kasnije’’, kaže Hernandezova, koja očekuje da studija bude završena 2015. godine.
Koautori ove studije su Kjari N. Keršo (Kiarri N. Kershaw) sa Sjeverozapadnog univerziteta; Džunid Sidik (Juned Siddique), Honđan Ning (Honghan Ning) i Donald M. Lojd-Džons (Donald M. Lloyd-Jones), svi sa Sjeverozapadnog univerziteta; Džulija K. Bom (Julia K. Boehm) sa Čepmen univerziteta; Laura D. Kubzanski (Laura D. Kubzansky) sa Harvard univerziteta; i Ana Dijez–Ru (Ana Diez-Roux) sa Dreksel univerziteta.
Nacionalni institut za zdravlje srca, pluća i krvi i Nacionalni centar za istraživačke resurse su finansirali ovo istraživanje.

CATEGORIES
TAGS
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!

COMMENTS