Privatne zdravstvene ustanove

Adresa:
Web stranica:
Broj telefona:
E-mail:
I Ginekološke ordinacije
1 Ginekološka ordinacija “Dr Mujić” Banovići
2 Ginekološka ordinacija “Ćerimagić” Gračanica
3 Ginekološka ordinacija “Torlaković” IPRV Gračanica
4 Ginekološka ordinacija “Ginekološko akušerska ordinacija Dr Omer Čampara” Gračanica
5 Ginekološka ordinacija “Ginekološka ordinacija prim. dr R. Kurtčehajić” IPRV Gradačac
6 Specijalistička ginekološka ordinacija “SE&AD” IPRV Gradačac
7 Ginekološka ordinacija “Dr Mujkanović” Kalesija
8 Ginekološka ordinacija “Džibrić” Lukavac Lukavac
9 Ginekološka ordinacija “Ginekološka ordinacija prim. dr Zukić” IPRV Srebrenik
10 Privatna ginekološka ordinacija  “Žena i dijete” Srebrenik
11 Ginek.perinat.ordin.sa ultrazv. i hormonal. dijagnostikom “Omeragić” Tuzla
12 Ginekološka ordinacija “Hajder” IPRV Tuzla
13 Ginekološko akušerska ordinacija “Dr Zulčić” IPRV Tuzla
14 PZU Zavod za humanu reprodukciju “Dr Balić” Tuzla
15 Specijalistička ginekološka ordinacija “Dr Blitvić” Tuzla
16 Specijalistička ginekološka ordinacija “Medica-II” Tuzla
17 Ginekološka ordinacija “Viva intima” Tuzla IPRV Tuzla
18 Ordinacija za ginekologiju i perinatologiju “Dr Kavgić” IPRV Živinice
19 Ginekološko-akušerska ord.sa uz.dijag.”Dr.Rahimić” Živinice
20 Ginekološka ordinacija “Dr Mahira Jahić” Tuzla
21 PZU Ginekološka poliklinika “Korak do života” Tuzla
22 Ginekološka ordinacija Dr.Šuvalić Gračanica
23 Ginekološka ordinacija “Dr.Begić” Prnjavor Kalesija
II Internističke ordinacije
1 Privatna ordinacija interne medicine “Dr Rizah Delić “ Gračanica
2 “Dijagnostički centar ”  IPRV Gradačac
3 Specijalistička internistička ordinacija sa ultrazvukom “Dr Bajramović” Gradačac
4 Internističko-kardiološka ordinacija “Ritam” IPRV Lukavac
5 Internistička ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom “Ortomedic” IPRV Tuzla
6 Specijalističko internistička-kardiološka ord. sa ultrazv. “Kardiocentar 1” IPRV Tuzla
7 Specijalističko internistička-kardiološka ord. sa ultrazv. “Kardiocentar 2” IPRV Tuzla
8 Internistička i kardiološka ordinacija “Ejub Halilović” IPRV Tuzla
9 Internistička ordinacija “Dr Mujčinović” IPRV Tuzla
10 Internističke ordinacija “Medikus” Živinice
III Oftalmološke ordinacije
1 Oftalmološka ordinacija “Dr Pašić” IPRV Tuzla
2 PZU Oftalmološka poliklinika  “Optiks” Srebrenik
3 “Očna ordinacija Šahinpašić” Živinice
4 Oftalmološka ordinacija “Visus” Lukavac Lukavac
IV Ordinacije dermatovenerologije
1 “Dermatološko-kozmetički centar Farah” Tuzla
2 Specijalistička dermatovenerološka ordinacija “Lemas” IPRV Tuzla
V Ordinacije fizikalne medicine
1 Ordinacija za fizioterapiju “Vita” Tuzla
VI Ordinacije hirurgije
1 “Centar za plastičnu hirurgiju Berberović” Tuzla
2 Hirurška ordinacija Dr.Daffala Gračanica
VII Ordinacije medicine rada
1 “Specijalistička ordinacija medicine rada” IPRV Kladanj
2 Ordinacija medicine rada “Dr Čanić” Kalesija
3 Specijalistička ordinacija medicine rada “Dr Slanjankić” IPRV Srebrenik
4 PO Medicine rada “dr Mujačić” Tuzla
VIII Ordinacije neuropsihijatrije
1 Specijalistička ordinacija “Dr Sijerčić” IPRV Tuzla
2 Specijalistička ordinacija “Dr.Galinović” Gradačac
IX Ordinacije opće medicine
1 Ordinacija opšte medicine ” Medicus -A” Gračanica
2 “Ordinacija opće medicine” Živinice
3 Ordinacija medicine rada “Micromedica” Tuzla
4 Ordinacija opće medicine “Medica” Tuzla
X Ordinacije ORL
1 Ordinacija za otorinolaringoogiju “Dr Akšamić” IPRV Tuzla
2 Specijalistička ordinacija za uho, grlo, nos “Halilović” Gradačac
XI Ordinacije pedijatrije
1 Pedijatrijska ordinacija “Majka i dijete” IPRV Tuzla
2 Specijalistička pedijatrijska ordinacija “Pedijatrija” Srebrenik
XIII Pneumoftiziološke ordinacije
1 Specijalistička ordinacija za plućne bolesti i tuberkulozu “Dr Lalić” IPRV Gradačac
XIV Psihologija
1 PP iz medicinske psihologije “Ajna” Tuzla
XV Porodična medicina
1 PO Porodične medicine “Salus” Tuzla
2 PO porodične medicine “Hujdurović” Tuzla
XVI Ultrazvučna dijagnostika
1 Specijalistička ordinacija “Prim.dr.med.Amila Halilčević, radiolog” Tuzla
CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!