Inteligencija nije mjerilo uspjeha u životu

Inteligencija nije mjerilo uspjeha u životu

ajnst
Koliko je djetetov uspjeh određen njegovom inteligencijom? Ekonomista Džejms Hekman kaže da nije baš tako izgleda. Ispitivao je obrazovane ljude, posebno političare koliko se visina primanja može vezati za nečiju inteligenciju. Smatrao je samo 50 odsto, ali poslednji rezultati pokazuju da inteligencija određuje primanja samo u 1 do 2 odsto slučajeva. Nauka nema konačan odgovor na ovo pitanje, iako sreća igra veliku ulogu. Ali, drugi ključni faktor je ličnost, tvrdi Hekman. On je pronašao da je finansijski uspjeh direktno povezan sa savjesnošću, osobinom ličnosti koja se odmah povezuje sa istrajnošću i samodisciplinom.
Studija koju je sproveo dovela je do zanimljivih rezultata – ocjene u školi su bitnije od uspjeha na IQ testu. To može biti iznenađujuće jer mnogi misle da mjere istu stvar, ali to baš nije tačno. Ocjene nisu samo odraz inteligencije već i „nekognitivnih veština“ kao što su savjesnost, dobre navike i sposobnost timskog rada. Kako kaže, uspjeh je dokaz da se određene vještine mogu naučiti i da to nema nikakve veze sa koeficijentom inteligencije.
Ipak, IQ je i dalje jako važan. Neko čiji je IQ 70 neće biti u mogućnosti da ostvari isti uspjeh kao neko čiji je IQ 190. Ali, Hekman kaže da mnogi inteligentni ljudi ne uspiju u životu baš zato što im nedostaju vještine koje se ne mjere testovima inteligencije.
Inače, IQ testovi nisu samo mjerilo nečije inteligencije. Rezultati studije Univerziteta u Pensilvaniji koja je objavljena 2011. godine pronašli su da IQ testovi takođe odslikavaju motivaciju i napore ispitanika. Motivisana djeca će se više pomučiti da odgovore na teška pitanja od jednako inteligentnih, ali inertnijih vršnjaka

CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!