Definicije sljepoće i slabovidnosti


 

Slijepim se smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida 0,05 ili manju, kao i lice sa vidnim poljem svedenim na centralni dio manji od 10 stepeni, pod uslovom da je gubitak vidne sposobnosti definitivan.

Slabovidim se smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida između 0,05 i 0,3 pod uslovom da je smanjenje vidne sposobnosti definitivno i da se ne može popraviti korekcijom staklima niti medikamentnim i hirurškim liječenjem.
I kategorija
Prvu kategoriju vizuelno hendikepiranih čine slijepa lica bez vidne funkcije, odnosno ona slijepa lica koja nemaju ni sposobnost percepcije svjetlosti (amaurosis).
II kategorija
Drugu kategoriju vizuelno hendikepiranih čine slijepa lica čija se korigovana oštrina vida na boljem oku kreće između 0,02 i osjećaja svjetlosti ili čije je vidno polje, bez obzira na oštrinu vida, svedeno na manje od 5 stepeni oko tačke centralne fiksacije.
III kategorija
Treću kategoriju vizuelno hendikepiranih čine slijepa lica čija se korigovana oštrina na boljem oku kreće između 0,05 i 0,02 ili čije je vidno polje bez obzira na oštrinu vida svedeno na 5 do 10 stepeni oko tačke centralne fiksacije.
IV kategorija
Četvrtu kategoriju vizuelno hendikepiranih čine slabovida lica čija korigovana oštrina vida na boljem oku iznosi između 0,1 i 0,05 stepeni.
V kategorija
Petu kategoriju vizuelno hendikepiranih čine slabovida lica čija korigovana oštrina na boljem oku iznosi između 0,3 i 0,1 stepeni.
 
Izvor: Savez slijepih RS

TAGS
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!