Citološka punkcija dojke

Citološka punkcija dojke

punk
Minimalno invazivna pretraga je citološka punkcija dojke, u kojoj se uz pomoć tanke igle uzimaju kvržica dojke ili sumnjive stanice iz čvorića, kako bi se mogla postaviti dijagnoza patoloških tvorbi. Citološka punkcija dojke se koristi u medicini već pedesetak godina, te je izrazito vrijedna metoda, zbog točnosti rezultata koji su 92%.
Jedan od najčešćih oblika raka je upravo rak dojke, zbog čega je važno redovito odlaziti na kontrole, što znači barem svake tri godine, ukoliko su kontrole uredne. Na kontrolama treba napraviti mamografiju i klinički pregled dojke.
Rana dijagnoza raka dojke se može utvrditi kombinacijom kliničkog pregleda dojke, mamografijom i citološkom punkcijom. Na vrlo malim promjenama se može izvoditi citološka punkcija, što je od izrazite važnosti kako bi se maligne promjene otkrile što ranije.No, kako znati kada je zapravo potrebno napraviti citološku punkciju dojke. Liječnik će sam najbolje utvrditi je li potrebna citološka punkcija, na temelju pregleda i nalaza mamografije. Ukoliko pregled i mamografija ukažu na maligne promjene ili njihovu mogućnost, liječnik određuje citološku punkciju dojke.
Ukoliko nalazi mamografije sadrže visoko suspektne promjene ili suspektne promjene, liječnik će odmah pacijenticu uputiti na citološku punkciju.Citološka punkcija dojke se izvodi tako da pacijentica leži na leđima, te da ruke podigne iznad glave. Nakon čega će liječnik identificirati područje koje je potrebno punktirati, nakon čega ga dezinficira.
Pod kontrolom ultrazvuka ulazi se u područje tankom iglom, te se prati položaj igle, kojom se uzima mala količina tkiva koji odlazi na daljnju analizu.Kod ovog postupka je prisutna minimalna bol, a sam postupak traje nekoliko minuta. Postupak je vrlo sličan postupku vađenja krvi. Nakon što se tkivo uzme, ono se šalje na citološku analizu, a ukoliko nalazi ukažu na zloćudne promjene na stanicama, liječnik upućuje na biopsiju, na kojoj se koristi deblja igla ili na uklanjanje kvržice na dojci.
Potrebno je redovito se kontrolirati kako bi se na vrijeme otkrila bolest i kako bi postotak liječenja bio što uspješniji. Na svakom pojedincu leži odgovornost da učini najbolje za sebe i prati eventualne promjene na tijelu. Uočite li nešto što vam je čudno ne čekajte nego se odmah naručite kod svog ljekara.

CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!