10. oktobar – Svjetski dan mentalnog zdravlja

10. oktobar – Svjetski dan mentalnog zdravlja

koncentracija-adhd
Fizičko i mentalno zdravlje su isprepleteni. Postoji stvarna potreba rješavanja problema mentalnog zdravlja kod osoba s hroničnim bolestima i zaštite mentalnog zdravlja osoba sa fizičkim oboljenjem kroz kontinuirano i integrirano liječenje.
Mentalni, neurološki, i poremećaji ličnosti su česti u svim regijama svijeta. Oni utječu na svaku starosnu dob i svaku zajednicu u svim zemljama. Oko 14% globalnog opterećenja bolestima pripisuje se ovim poremećajima. Većina oboljelih u zemljama s niskim standardom, čak 75% njih nemaju pristup liječenju koje im je potrebno.
Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se od 1992. godine.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije – WHO, 450 miliona ljudi u svijetu ima potrebu za boljim uslugama radi poboljšanja mentalnog zdravlja.
Najčešći poremećaji koji dovode do teške invalidnosti su depresija, zloupotreba supstanci, šizofrenija, epilepsija, Alchajmerova demencija, mentalna retardacija i mentalni poremećaji djetinjstva i mladosti.
Zbog zabrinjavajućih podataka, stručnjaci ukazuju da bi pacijenti trebali više da koriste usluge ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i da je neophodno posebnu pažnju posvetiti destigmatizaciji oboljelih kao i ljekara kojih ih liječe u čemu mediji treba da imaju važnu ulogu.
Civilizirani svijet kojem i mi pripadamo, ili čiji dio nastojimo da budemo odavno je prihvatio maksimu da: „Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja”, i u skladu s time se ponaša.

CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!

COMMENTS